Hoofdinhoud

Praktische info

Op deze pagina lees je over praktische zaken, zoals het boeken en komen naar afspraken, behandelkosten en betaling, en met wie je contact kunt opnemen als je vragen hebt of niet tevreden bent.

 

Afspraak boeken

Voor al onze behandelingen en controles werken wij op afspraak. Bij een noodzakelijke behandeling kunnen wij u altijd op korte termijn helpen. U kunt een afspraak inplannen door het afsprakenformulier (onderaan deze pagina) in te vullen of door ons te bellen op 020-6712141.

Plan een afspraak

 

 

Afspraakherinnering

We sturen afspraakherinneringen. Dit is een extra service die wij gratis aanbieden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mocht u om wat voor reden dan ook geen herinnering ontvangen, houd er dan rekening mee dat uw afspraak kan blijven staan.

 

Kosten

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen in Nederland worden vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit), een Nederlandse overheidsinstantie. Dit betekent dat er voor alle activiteiten (een behandeling bestaat uit meerdere activiteiten) een prijs is vastgesteld die niet overschreden mag worden. Een behandeling bij TAND150 kan anders geprijsd zijn dan dezelfde behandeling bij een andere tandartspraktijk, als de behandeling uit verschillende werkzaamheden bestaat. Bijvoorbeeld als een wortelkanaalbehandeling om kwaliteitsredenen wordt uitgevoerd met een operatiemicroscoop. Voor meer informatie over de NZa tarieven vind je hier.

 

Te laat komen op je afspraak

Als u te laat bent voor een afspraak, bestaat de kans dat wij de behandeling niet geheel volgens plan kunnen uitvoeren. In sommige gevallen zal de afspraak wegens tijdgebrek moeten worden geannuleerd of verplaatst.

 

 

Afspraak gemist

Mocht u verhinderd zijn op uw afspraak, laat het ons dan uiterlijk twee werkdagen voor de afspraak weten. Op die manier kunnen we de afspraak verzetten met een andere patiënt. Indien u niet tijdig kunt annuleren of uw afspraak mist, worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij herhaalde no-shows zonder voorafgaande kennisgeving behouden wij ons het recht voor u als patiënt uit onze praktijk te verwijderen.

 

Zijn uw (medische) gegevens nog up-to-date?

Als er iets verandert in uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we de gegevens in uw dossier kunnen wijzigen (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of huisadres). Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen met betrekking tot uw gezondheid. Voorafgaand aan uw eerste bezoek vragen wij u een formulier in te vullen over uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van essentieel belang dat u ons volledige en waarheidsgetrouwe informatie geeft om complicaties te voorkomen.

Neem contact met ons op

 

 

Betaling

U kunt een van de volgende drie betaalmethoden kiezen:
·       U kunt direct na de behandeling pinnen.
·       Wij kunnen de factuur naar uw zorgverzekeraar sturen.
·       U kunt de nota ontvangen via Infomedics.

 

Onbetaalde facturen worden overgedragen aan een incassobureau. Dit kan tot zeer hoge kosten leiden. Zorg ervoor dat u de factuur op tijd betaalt. Lukt dit echt niet, neem dan contact op met ons of met Infomedics om tot een oplossing te komen.

 

Niet tevreden?

Als u zich verkeerd of onzorgvuldig behandeld of onzorgvuldig behandeld voelt, vinden wij het belangrijk dat u uw ongenoegen kenbaar maakt. Neem dan contact met ons op voor een verhelderend gesprek waarin u ons kunt vertellen over uw ervaring en hoe u erover denkt. We vinden het belangrijk dat we weten wat er speelt en zoeken samen naar een oplossing. Lukt het ons niet, dan kunt u voor informatie en advies contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). TIP is een informatiepunt van de beroepsvereniging voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten in Nederland (KNMT) [AV1] en kan u informatie geven over het indienen van een klacht.

Neem contact met ons op

 

 

Veiligheid in onze praktijk

Onze praktijk is beveiligd met camerabewaking om u en ons team te beschermen. Let alstublieft op uw bezittingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw bezittingen niet onbeheerd achter te laten.

 

Telefoongebruik

Wij verzoeken u vriendelijk niet te telefoneren in onze wachtkamers, behandelkamers of bij de receptie, omdat dit andere patiënten of onze receptioniste kan storen. We verzoeken u ook om uw mobiele telefoon te dempen.

 

Privacy en vertrouwelijkheid

Wij zijn gebonden aan beroepsgeheim en geheimhoudingsverplichtingen. Dit houdt in dat wij geen gegevens kunnen verstrekken aan personen of instellingen die niet bij de behandeling zijn betrokken. Alleen informatie die nodig is voor de behandeling van een patiënt wordt geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn niet aangesloten bij het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

 

Kunst

De plafonds van onze behandelkamers zijn versierd met een wisselende tentoonstelling van de bijzondere fotowerken van Reinier Gerritsen (www.reiniergerritsen.nl).

Formulier afspraak maken